Privacy voorwaarden

Deze Clubapp, van Amateurvoetbalapp, wordt beheerd door Bluedesk ROI CV (hierna genaamd BDR), gevestigd te Alkmaar, ingeschreven bij de KVK onder nr. 53997387.

Bij bezoek aan en/of gebruik van deze App kan BDR gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders heeft ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert BDR uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijn de Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze App, het (mogelijke) gebruik van “cookies” op en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

GEGEVENSVERWERKING

BDR verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot gebruikers en bezoekers van deze App in de eerste plaats in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze App voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van BDR en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze App kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de App. Tenslotte kan BDR, als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd (opt-in), u voorzien van promotionele boodschappen van haar partners onder andere via e-mail. Op alle communicatie van partners van BDR zijn de privacyregels van de betreffende partner van toepassing.

DERDEN

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op (mobiele) websites en/of App’s van derden die via deze App via links kunnen worden bezocht. BDR aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor (mobiele) websites en/of App’s van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

VRAGEN / OPT-OUT

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, kunt u zich in zowel de clubapp uitschrijven (opt-out) als onderaan (middels een uitschrijflink) de door BDR en AVA gecommuniceerde email. Wanneer u vragen heeft over uw opt-in of andere zaken dan kunt u middels email (info @ amateurvoetbalapp.nl) contact met ons opnemen. Wij trachten iedere mail binnen 48 uur (op werkdagen) te beantwoorden.

WIJZIGINGEN

BDR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.