Disclaimer

Deze applicatie en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Bluedesk ROI CV h.o.d.n. Amateurvoetbalapp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaalde doel. Tevens garandeert Bluedesk ROI CV h.o.d.n. Amateurvoetbalapp niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze applicatie toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze applicatie vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze applicatie stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze applicatie.

De advertentie-exploitatie voor deze applicatie wordt verzorgd door Bluedesk ROI CV h.o.d.n. Amateurvoetbalapp en/of de Vereniging zelf. Deze advertenties vallen onder de verantwoordelijkheid en dus voor rekening en risico van de desbetreffende adverteerder(s). Bluedesk ROI CV h.o.d.n. Amateurvoetbalapp en/of de Vereniging sluiten elke aansprakelijkheid uit voor de tekst en lay-out van de advertenties en voor de producten en/of diensten die daarin door de adverteerder(s) worden aangeboden.